Woensdag 3/4/2019 tussen 9.00u en 12.00u is het open-klas-dag in de 
‘eerste kleuterklasjes’ van onze school:  

 

Dorp 68   en   Langenheuvel 14B

Aanvullende gegevens