milo10op10
Verkeersveiligheid dragen we hoog in het vaandel.  Op een gestructureerde wijze werken we aan verkeersveiligheid.  Dit gebeurt op verschillende gebieden :

* met de leerlingen

* met de ouders 

* met de buurt

Onze jaarlijkse deelname aan de Strapdag is hier maar één voorbeeld van.

 

Tijdens het schooljaar 2012 - 2013 ontvingen we voor het eerst subsidies van de provincie Antwerpen.  Hiermee kochten we een twintigtal loopfietsen voor de kleuterschool.

Tijdens het schooljaar 2013 - 2014, mochten we opnieuw rekenen op subsidies van de provincie.  We kochten nog enkele loopfietsen aan voor onze wijkschool en nieuwe fluovestjes.  In totaal kregen we een subsidiebedrag van € 1256 toegekend.  

Vorig schooljaar behaalden we ook opnieuw de wisseltrofee van de fietscontroles van politiezone Neteland.  Voor het derde jaar op rij stonden we op de eerste plaats.  Hierdoor mochten we de beker behouden.  Tof zeg!  Daarnaast schafte het oudercomité ook fietshelmen aan.  Bij elke fietstocht worden de fietshelm verplicht.

We zijn fier dat we nu meerdere jaren achter elkaar het 10op10 label behaalden.  Klavertje 3 boven!  Hieperdepiep hoera!

Ook in schooljaar 2015 - 2016 mochten we pronken met de trofee.  Vier jaar op rij, kampioen!  

Tijdens dit schooljaar kocht de school 4 fietsen aan met behulp van subsidies (€ 1238) van 10op10.  Deze fietsen worden ingezet bij uitstappen, ...  We danken de povincie Antwerpen voor deze extra financiële ondersteuning.

 

Hieronder volgt onze visie op verkeerseducatie :

1. We respecteren in al onze lessen en acties de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

2. We volgen meer specifiek de leerplannen van het katholiek onderwijs.

3. We gebruiken de methode Knipperlicht Nieuw van Wolters-Plantyn, nagelezen en goedgekeurd door het BIV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid).

4. We willen met onze school expliciet volgende klemtonen leggen in de verkeerseducatie :

a) ontwikkelen van basiscompetenties die onze leerlingen in staat stellen met vertrouwen zichzelf en hun omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren

b) ontwikkelen van een basishouding van openheid en respect tegenover mens en maatschappij, en meer specifiek in allerlei verkeerssituaties en zo bijdragen tot de eigen veiligheid en van anderen (als voetganger, fietser en passagier)

c) ontwikkelen van basisvaardigheden om zelfstandig met verkeersinformatie en verkeerssitauties teleren omgaan

d) ontwikkelen van voldoende reactiesnelheid, evenwicht en coördinatie om zelfstandig te voet en met de fiets te kunnen verplaatsen via een voor de leerlingen vertrouwde route; veel praktische oefeningen eerst in een veilige omgeving en daarna in het drukke verkeer

e) verkeersregels en verkeersborden aanleren

f) aanleren van de belangrijkste gevolgen van het groeiende auotgebruik en de mogelijke alternatieven vergelijken

g) aanleren hoe de leerlingen aan de hand van documentatie een route kunnen uitstippelen voor een trein-, tram- en busverbinding

h) stimuleren van een goede samenwerking met de ouders op het vlak van verkeerseducatie zodat de ouders de aangeleerde gedragingen ook in de thuissituatie kunnen ondersteunen en inoefenen

i) leren op niveau : gradueel opbouwen van de lessen... de moeilijkheidsgraad stijgt geleidelijk...

j) werken aan een veilige schoolomgeving : gevolmachtigde opzichters, fietscontroles, aanmoedigen stop-principe (eerst stappen, trappen, openbaar vervoer, dan pas privé)

k) oudersteunen van het oudercomité om ook hier de aandacht op de verkeerssituatie op te volgen

 

Alle acties die met verkeer te maken hebben, passen in deze globale visie en staan dus niet los van elkaar; zoeken naar innoverende acties die perfect passen in deze totaalvisie.

Aanvullende gegevens