Search

Information

Sportactiviteiten

Sportsnack, sportdagen, sportnamiddagen, sporten tijdens de middag, SVS, sportweek in de vakantie, .... In onze school staat een gezonde geest in een gezond lichaam bovenaan.  

Zowel tijdens als na de schooluren willen we de kinderen stimuleren om sport te beoefenen.

 

SPORTSNACK

Elke donderdag tussen 15.45 uur en 17.00 uur organiseert meester Yannick een extra facultatief sportief uurtje voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar. De activiteiten starten de eerste week van oktober.  Het einde voorzien we de laatste week van mei.  Enkele voorbeelden van sporten die aan bod komen : judo, voetbal, badminton, volleybal, karate, ...

Elke dinsdag komen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan bod.  Voor verschillende van deze initiatieven werken we samen met de plaatselijke verenigingen. Dat kan een stimulans bieden om ook in de vrije tijd een sport te gaan beoefenen.

 

SPORTDAGEN

Tijdens het schooljaar trachten we ook af en toe een groter sportblok te organiseren.  Dat kan zowel in de sporthal van Bouwel, het BLOSO-domein of de Lilse Bergen plaatsvinden.  Hier is het vooral ook belangrijk dat de leerlingen sporten leuk vinden. 

 

SPORT TIJDENS DE MIDDAG

In het eerste trimester staat er een voetbaltornooi op de tabellen. Tijdens het derde trimester organiseert meester Yannick een netbalcompetitie.   

 

SVS

Na de schooluren neemt de school deel aan tal van SVS-activiteiten zoals dans, tennis, ....

 

SPORTWEEK

Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseert de turnleerkracht een heuse sportweek voor de leerlingen van de lagere school.  Wie wil deelnemen, moet zich vooraf inschrijven.  

Additional information