Search

Information

Vakantiekamp

Na de gigantische successen van de vorige schooljaren willen we ook dit jaar weer enkele weken in de vakantie onze deuren openstellen voor onze leerlingen.  We weten dat het niet altijd eenvoudig is om deskundige opvang voor de kinderen te vinden. We willen met deze twee initiatieven tegemoet komen aan de vraag van heel wat ouders. 

SPORTKAMP

Tijdens de tweede week van de paasvakantie zal meester Yannick een sportkamp organiseren.  Alle leerlingen van de lagere school mogen deelnemen.  Er is een maximum van 40 deelnemers.  

De inschrijvingen voor het sportkamp starten eind januari 2017.  De praktische afspraken worden in de weken voor het kamp meegegeven.

CREAKAMP

Tijdens de eerste week van de grote vakantie zullen de kleuterjuffen weer een creatieve week in elkaar steken.  Alle kleuters en leerlingen van de eerste graad mogen inschrijven.  Ook hier ligt het maximum op 40 kinderen.

We starten de inschrijvingen eind april 2017.  De kostprijs bedraagt voor deze week € 80.  Broers en zussen betalen slechts € 70.