Na de gigantische successen van de vorige schooljaren willen we ook dit jaar weer enkele weken in de vakantie onze deuren openstellen voor onze leerlingen.  We weten dat het niet altijd eenvoudig is om deskundige opvang voor de kinderen te vinden. We willen met deze twee initiatieven tegemoet komen aan de vraag van heel wat ouders. 

ZOMERKAMP

Tijdens de eerste week van de grote vakantie zullen de kleuterjuffen weer een creatieve week in elkaar steken.  Alle kleuters en leerlingen van de eerste graad mogen inschrijven.  Ook hier ligt het maximum op 40 kinderen.

We starten de inschrijvingen eind april.  De kostprijs kan u bevragen op het secretariaat.