Het zwembad van Nijlen is, zoals U reeds weet, voor onbepaalde tijd gesloten.

Dit betekent dat de maandelijkse zwembeurten niet kunnen plaatsvinden.
Wij proberen te realiseren dat de kinderen dit schooljaar toch een aantal keer kunnen gaan zwemmen.
De leerlingen die de eindtermen moeten behalen, kunnen zwemmen.